Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Kwaliteit

 

De komende jaren zullen we de kwaliteit van ons onderwijs blijven verbeteren. Enkele  speerpunten zijn:

➢ Pedagogisch klimaat, afstemming van het gedrag van leerkrachten

➢ Technisch lezen, het creëren van een doorgaande lijn, verhogen van de opbrengsten en het bevorderen van het leesplezier

➢ Rekenen, implementatie nieuwe methode en hieraan gekppeld het creëren van een doorgaande lijn.

➢ Bewegend leren

➢ Aanscherpen van het expliciete directe instructiemodel (edi-model)

➢ Handelings- en opbrengstgericht werken, door het maken van goede analyses willen we het onderwijs beter op de leerling afstemmen