Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Bijzonder op ´t Wad

Wij denken voortdurend na over de vormgeving van ons onderwijs. In toenemende mate krijgen we de vraag van ouders:"wat voor onderwijs mag ik van jullie verwachten? "  Een op het oog eenvoudige vraag die zich echter moeilijk in een paar zinnen laat beantwoorden. Daarom hieronder een aantal uitgangspunten van ’t Wad; een moderne, innovatieve en veilige school. Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs in een uitdagende en inspirerende leeromgeving.

Maatwerk voor ieder kind

Op ’t Wad willen we volgens de uitgangspunten van adaptief onderwijs werken. Dit betekent dat de ontwikkeling van de individuele leerling in ons onderwijs centraal staat. We kijken voortdurend naar wat de leerling kan. We stimuleren de leerling en passen zowel de instructie als het onderwijsaanbod op hem of haar aan.  Dit gebeurt in een veilige omgeving en in een goede relatie.

Instructie

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de leerling en aan de verschillende niveaus werken we door de gehele school met het expliciete directe instructiemodel. Voor het zelfstandig werken hanteren wij het motto:  ‘Zelfstandig waar het kan en samen waar het moet.’  Om dit te bepalen controleren we tijdens de les met behulp van de zogenoemde wisbordjes of de leerling het lesdoel heeft behaald en zelfstandig kan (ver)werken. Kinderen worden door zelfstandig werken mede verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Zelfstandig leren werken is een belangrijk onderdeel in het proces van zelfstandig leren.

Coöperatief leren

De coöperatieve werkvormen spelen een grote rol in ons onderwijs. Door deze werkvormen in te zetten tijdens de instructie verhogen we de betrokkenheid van de leerlingen bij hetgeen ze in een les gaan leren. Door actieve deelname aan de uitleg wordt deze uiteindelijk beter begrepen. We hebben de verschillende coöperatieve werkvormen, die structureel worden ingezet, in een doorgaande lijn per groep vastgelegd

Plusgroep

We werken al enige jaren met een plusgroep voor de leerlingen van groep 4 t/m 8. Om plaatsing in de plusgroep en het werken hierin zorgvuldig te laten verlopen, werken we met een protocol. De plusgroep is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong die behoefte hebben aan extra uitdaging. In deze plusgroep worden de kinderen door middel van complexe opdrachten uitgedaagd om op zoek te gaan naar oplossingen. De complexiteit van de opdrachten die deze leerlingen krijgen aangeboden, is bedoeld om deze kinderen te leren leren.