Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

KiVa

Onze visie


Welbevinden

’t Wad is een KiVa-school. KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Het is een afkorting voor de Finse zin: Leuke school zonder pesten.

’t Wad werkt in de groepen 1 tot en met 8 met dit schoolbrede preventieve anti-pestprogramma. In 2018 heeft onderzoek uitgewezen dat KiVa effectief is en dus werkt. Aan het begin van ieder schooljaar starten we in alle groepen met de zogenaamde Gouden Weken. Er wordt dan vier weken op een speelse manier heel intensief aan de groepsvorming gewerkt. Aandacht voor de groepsvorming maakt onderdeel uit van ons beleid bij het voorkomen van pesten. Na de kerstvakantie staat het groepsgebeuren wederom centraal. Dan starten we met de zogenoemde Zilveren Weken.

Er worden in alle groepen jaarlijks tien KiVa-lessen gegeven over thema’s zoals groepsdruk, communicatie en respect. Maar ook over het herkennen, oplossen en voorkomen van pesten. In de lessen wordt gewerkt aan de kennis, vaardigheden en de houding van leerlingen ten aanzien van pesten. De lessen zijn gericht op preventief werken en het bieden van een veilige leeromgeving. Leerlingen en leerkrachten krijgen inzicht in de rol van de groep bij het in stand houden van pesten en andere groepsproblemen. Elke les wordt afgesloten met een KiVa-regel. Samen vormen de tien KiVa-regels het KiVa-contract. De KiVa-regels zijn bij de leerlingen bekend.

Voor meer informatie verwijzen we u naar: www.kivaschool.nl