Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Pesten

 

Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een fijne en veilige schoolomgeving. 't Wad heeft heldere gedragsregels en een antipestprotocol. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe wij graag met elkaar omgaan op school, in de groep en op het plein. De regels geven ook bescherming.

Antipestprogramma

Elke week besteden we aandacht aan KiVa. KiVa is een antipestprogramma. Maandelijks wordt er een thema rondom onze spelregels besproken in de groep. Daarnaast vindt er groepsoverleg plaats. Tijdens het groepsoverleg wordt er teruggekeken naar de afgelopen week: wat gaf plezier en wat kan beter? Daarna wordt er vooruitgekeken naar de komende week: wat staat er op het programma, hoe willen we dat samen aanpakken en waar moeten we rekening mee houden?

Protocol

Pestgedrag wordt op onze school direct aangepakt. In het protocol staat beschreven wat we doen als er sprake is van pesten. In alle klassen wordt aandacht besteed aan de gedragsregels en het antipestprotocol.