Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Missie en Visie

Missie

‘Openbaar kindcentrum ’t Wad elke dag, met het plezier voorop, samen een stap vooruit.’

Samen

Het woord ‘samen’ is, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied, het kernbegrip uit onze missie. Dit komt dagelijks terug in onze onderwijspraktijk en geldt voor leerlingen en medewerkers. Door op verschillende niveaus en in de verschillende onderlinge relaties samen te werken, worden we elke dag een beetje beter met elkaar.

Visie

’t Wad is een gezond kindcentrum. Binnen het team heerst de overtuiging dat kinderen die bewegen, gezond en fit zijn, en ook lekker in hun vel zitten, zich optimaal ontwikkelen. Sport en bewegen hebben een positieve invloed  op schoolresultaten in algemene zin, werkhouding, concentratie, motivatie, fitheid en stressbestendigheid.

Bewegingsonderwijs neemt bij ons een belangrijke plaats in. We besteden actief aandacht aan een gezonde leefstijl. Bij ons kunnen kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar zich in een uitnodigende, veilige en gezellige leeromgeving maximaal ontwikkelen. Ons KiVa-programma draagt hieraan bij.

In de praktijk, van dag tot dag, gunnen we leerlingen en ouders dat ieder kind:

 •  Wil leren
 •  Zichzelf kan zijn
 •  Zelfvertrouwen heeft
 •  Met plezier naar school gaat

Voor het team op ikc ’t Wad betekent dit:

 • Dat we leerlingen aanmoedigen om te leren
 • Dat we een fijne sfeer creëren waarin leerlingen zelfvertrouwen ontwikkelen
 • Dat we individueel en als team de verschillen tussen leerlingen waarderen en proberen hierbij aan te sluiten

We willen een kindcentrum zijn:

 • Waar de drempel laag is
 • Waar het veilig voor iedereen is
 • Waar de werkafspraken duidelijk zijn
 • Waar leerlingen krijgen wat ze nodig hebben
 • Waar leerlingen in zichzelf blijven geloven.

De driehoek leerkracht-ouders-leerling staat symbool voor de samenwerking binnen kindcentrum ’t Wad. We werken met elkaar samen in een sfeer van openheid en een gedeelde verantwoordelijkheid en gaan elke dag samen een stap vooruit.