Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ons onderwijs

We vinden het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en goed in hun vel zitten. School moet een veilige plek zijn, zodat de school ook een oefenplaats kan zijn voor het leren omgaan met tegenslag en moeilijke situaties en gevoelens.  

Wij zijn een KiVa school. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van! 

Onderwijsaanbod

School is natuurlijk ook de plek waar kinderen ontdekken en leren. Wij gaan voor de ontwikkeling van heel het kind. Ons onderwijs richt zich op de domeinen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Daarbinnen laten we kinderen leren met hoofd, hart en handen en kunnen de kinderen ontdekken waar ze goed in zijn. Dat vraagt om een rijk onderwijsaanbod.

Leerjaar 1 en 2
We passen onderzoekend en ontwerpend leren toe en werken aan schoolbrede thema’s met de methode Leskracht.
Instructie vindt plaats in de (kleine) kring. Vanuit de kring gaan de kinderen aan het werk. Kinderen werken spelenderwijs aan de SLO doelen. Daarnaast staat bewegingsonderwijs, kunstzinnige en creatieve vorming en KiVa op het rooster.

Leerjaar 3 t/m 8
In de ochtenden staat het reken- en taalonderwijs op het rooster. Voor wereldoriëntatie, burgerschap en de 21st centuryskills werken we vanuit schoolbrede thema’s en passen we onderzoekend leren
toe met de methode Leskracht. Dit doen we in de middagen. Daarnaast staat bewegingsonderwijs, kunstzinnige en creatieve vorming en KiVa op het rooster.

Organisatie van ons onderwijs

Elke dag gaan er >160 kinderen naar 't Wad. De kinderen zijn verdeeld over zeven groepen. 

  • Groep 1-2
  • Groep 2-3
  • Groep 4-5
  • Groep 4-5
  • Groep 6
  • Groep 7
  • Groep 8

De groepen werken veel met elkaar samen. Dagelijks zijn er kinderen die tijdens de instructie bij een andere groep aansluiten. Ook in de schoolbrede thema's werken de groepen veel met elkaar samen. Regelmatig mengen we jong en oud door elkaar. Zo leren de kinderen van en met elkaar.