Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Samen de wereld leren

Wij geloven dat alle kinderen goed willen zijn voor zichzelf, hun naasten en de omgeving waarin zij leven. Ieder kind is uniek, waardoor onze leergemeenschap rijk is aan talent. Kinderen dromen groot, verleggen grenzen en zijn ware onderzoekers. Gedreven door nieuwsgierigheid ontdekken kinderen de wereld om hun heen.  

Het is onze taak als school om kinderen goed onderwijs te bieden. Maar waarom en waartoe dient ons onderwijs? We hebben als team deze vraag beantwoord en daarmee de bedoeling van onderwijs geformuleerd.  

De bedoeling van ons onderwijs is dat kinderen: 

 • Met (zelf-)vertrouwen de volgende stap zetten naar volwassenheid.  
 • Zichzelf (kunnen) zijn: weten wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. 
 • Samen leren leven en het leven leren met zorg en aandacht voor het behoud van de aarde.  

Onze leidende uitspraken helpen ons om op koers te blijven, niet afgeleid te raken en het kind te blijven zien:  

 • Ieder kind is uniek 
 • We gaan voor de ontwikkeling van heel het kind 
 • Met het plezier voorop 
 • We worden blij van thematisch werken 
 • We werken het liefst samen 

We zijn volop in ontwikkeling om de school te worden die we willen zijn. In ons schoolplan 2023-2027 hebben we onze koers vastgelegd en doelen gesteld. De doelen hebben we verdeeld over de schooljaren. 

In schooljaar 2023-2024 ligt onze focus op de volgende doelen:

 • Leerkrachten zijn meesters in pedagogiek en didactiek.
 • We passen onderzoekend en ontwerpend leren toe bij het vak wereldoriëntatie.
 • We verbeteren de basisvaardigheden.
 • De onderwijsbehoefte van de kinderen staat centraal en we sluiten aan bij de zone van naaste ontwikkeling.
 • We breiden onze KiVa aanpak uit: Alle medewerkers zijn geschoold in KiVa en in de bovenbouw en zetten we SterkWerk in.
 • We implementeren een nieuw leerlingvolgsysteem.