Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze kinderopvang

De voorschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang op IKC ’t Wad worden verzorgd door Kinderwoud Kinderopvang. Kinderwoud is een
kinderopvangorganisatie door heel Friesland.
Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te
ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is.

In het dagelijks aanbod van Kinderwoud vormen spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding de basis. Deze elementen stimuleren de breinen talentontwikkeling van kinderen.

Kinderopvang op IKC ’t Wad

  • Kinderdagopvang: voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
  • Voorschool: voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
  • Buitenschoolse opvang: voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Kinderopvang en Voorschool

Deze opvang is voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar. Hier ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De pedagogisch medewerkers dagen elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken.

Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de
basisschool naar de voorschool.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Op de voorschool wordt gewerkt met het VVE programma Piramide.
VVE staat voor Voor-en vroegschoolse educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend en stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen. Dit programma is er voor alle peuters in de groep. Dus ook voor peuters die extra ondersteuning nodig hebben of juist wat meer uitdaging vragen. Als uw kind een VVE-indicatie heeft dan mag hij of zij extra dagdelen naar de voorschool en krijgt uw kind extra ondersteuning. Zo doen we samen alles voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van uw kind.

Buitenschoolse opvang

Kinderen die de buitenschoolse opvang op ’t Wad bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden binnen de talentgebieden Fit & Fun, Uitvinden & Ontdekken, Koken & Bakken, Muziek, Theater & Kunst, Natuur & Avontuur en tot slot Chillen & Spelen. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor kinderopvang of buitenschoolse opvang op ’t Wad? Dat kan via het aanmeldformulier op de website van Kinderwoud: www.kinderwoud.nl/aanmeldformulier-kdv-bso-gob