Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad

De MR denkt mee, praat mee en heeft instemmings- of adviesrecht over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school.

In de raad zitten twee ouders en twee teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De vergaderingen zijn openbaar.

Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter. Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten aan de Medezeggenschapsraad via mrtwad@kykscholen.nl