Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Verlof 

Wil je buiten de schoolvakanties met je kind op vakantie gaan of wil je om een andere reden verlof aanvragen van school, dan moet je hiervoor een verzoek indienen bij onze schooldirecteur. 

Je kunt via Social Schools een verzoek indienen voor verlof. De schoolkalender geeft een goed overzicht van de vrije dagen en vakantietijden van de school.

In principe wordt voor extra vakantie geen vrij gegeven. Hoe graag wij ook aan dit soort verzoeken tegemoet willen komen, wij hebben ons te houden aan de leerplichtwet en die is daar heel strikt in. Als je vanwege werk onmogelijk samen met de kinderen op vakantie kunt, kan er één keer per schooljaar aaneengesloten voor maximaal tien dagen extra vrij worden verleend. Je hebt dan wel een verklaring van de werkgever nodig waarin staat dat het vanwege het werk onmogelijk is om op andere tijden op vakantie te gaan. Geeft dit minstens zes weken van tevoren aan. De eerste twee weken na de zomervakantie mag er geen vrij worden verleend.

Overige redenen voor verlof zijn:

  • een verhuizing van het gezin
  • het bijwonen van een huwelijk van familieleden 
  • overlijden van familieleden
  • viering van een werk- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders

Ook deze aanvraag kan via Social Schools ingediend worden. Doe dat minimaal één week van tevoren. Normaal gesproken wordt hier vrij voor verleend.

Op de site van de Rijksoverheid lees je alles over de wet en regelgeving:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht