Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Klachtenregeling

De klachtenregeling maakt het voor leerlingen en ouders mogelijk om een klacht in te dienen. Hierbij geldt de garantie dat de klacht wordt afgehandeld.

Hoe dien je een klacht in?

Wanneer je een klacht hebt over onze school dan kun je het beste een afspraak maken met de betreffende groepsleerkracht om hierover te praten. Vaak is hierdoor al een oplossing voor het probleem te vinden. Een enkele keer lukt dit niet, en in dat geval kun je contact opnemen met de directeur van de school om de klacht te bespreken.

Wanneer uiteindelijk geen oplossing wordt gevonden, kun je een hiertoe aangesteld contactpersoon aanspreken. Wie dit is en hoe jouw klacht in behandeling wordt genomen lees je in het onderstaande schema.

Procedure

Je hebt een klacht en praat hierover met de desbetreffende groepsleerkracht en/of de directeur. Dit leidt uiteindelijk niet tot een oplossing. In dat geval kun je contact opnemen met de contactpersoon van de school. Zijn of haar naam is te vinden in de schoolgids.

Deze persoon luistert naar de klager en verwijst eventueel door naar GGD-vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders, namelijk mevrouw Anneke Westerhuis-Veenstra. Zij is telefonisch te bereiken via 06 – 31 64 92 79.

De vertrouwenspersoon probeert een oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Lukt dit niet, dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van de klacht bij bevoegd gezag of de Landelijke Klachtencommissie:

Landelijke Klachtencommissie
Secretariaat 
Postbus 85191

3508 AD Utrecht
tel. 030-280 95 90

info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl

Vervolgens brengt de klachtencommissie advies uit aan Bevoegd Gezag. Het Bevoegd Gezag neemt een beslissing.

Klik op onderste link om de klachtenregeling te downloaden.